BI-650 On-Line johtokykymonitori

1-3 pisteen kalibrointi, 4-20 mA: n lähdöt. Mittari soveltuu vedenlaadun, johtavuuden ja liuenneiden kiintoaineiden (TDS) seurantaan.

  • Varustettu platina johtavuuselektrodilla.
  • 1-3 pisteen kalibrointi automaattisella johtokykystandardien tunnistuksella.
  • Valittavissa oleva kennovakio, lämpötilakerroin ja TDS-muuntokerroin.
  • Automaattinen lämpötilan kompensointi varmistaa tarkat lukemat koko alueelta.
  • Asetusvalikossa voidaan asettaa kalibrointipisteiden lukumäärä, hälytysrajat, hystereesiarvo, 4 – 20 mA: n lähtö jne.
  • Palautustoiminto palauttaa kaikki asetukset automaattisesti tehdasasetuksiin.