CDL210 CO2, kosteus ja lämpötila dataloggeri

Sisäilman laadun määrittämiseen niin asuin- kuin liikekiinteistöissä.

CDL210 dataloggeri mittaa ja tallentaa:

  • CO2-pitoisuus
  • Lämpötila
  • Suhteellinen kosteus

Dataloggerin näytöllä näytetään selkeästi edellä mainittujen mittausten lukemat, sisäilman laatu (asteikko: hyvä, normaali, huono) sekä päiväys ja kellonaika.

Ominaisuudet mm:

  • Minimi- ja maksimiarvojen näyttö
  • Hälytysraja-asetukset CO2 –pitoisuudelle
  • Automaattinen kalibrointi –toiminto