Kiiltomittari erillisellä anturilla. 60 asteen mittauskulmalla PCE-GM 80

Kiiltomittari on varustettu ulkoisella kiiltoanturilla. Mittarin Ø 4,5 mm mittauspinta ansiosta se pystyy suorittamaan mittauksia pieniltä pinnoilta, joihin on vaikea päästä.

Toinen mittarin erityisominaisuus on tiedontallennustoiminto. Tämän tiedontallennustoiminnon avulla mitatut arvot tallennetaan kiiltomittariin ja ovat siirrettävissä tietokoneelle.

Ajurin tai ohjelmiston asentamista ei vaadita, koska tiedot tallennetaan suoraan tekstitiedostona. Mitatun arvon lisäksi tallennetaan myös aikaleima.

  • Mittausalue; 0… 99,9 GU; 100… 1000 GU
  • Tarkkuus <1 GU
  • Mittauskulma 60 °
  • Mittauspinta Ø4,5 mm