PCE-DD SARJAN SHORE KOVUUSMITTARIT

Shore A -menetelmä soveltuu pehmeille muoveille ja kumeille, kun taas Shore D – menetelmä soveltuu kovempien muovien mittaamiseen.

Testattavan materiaalin tulee olla paksuudeltaan vähintään 6 mm.

Shore A- ja Shore D – durometrien eroavaisuudet löytyvät kuormitusjousen voimasta sekä painimen muodosta.