PCE-RTD 20 kalibraattori

PCE-RTD 20 -RTD-kalibraattorilla simuloidaan vastuksia ja resistiivisiä lämpöantureita eli sillä voidaan kalibroida myös lämpötilanmittauslaitteita. Vastusten simuloinnin lisäksi kalibraattorilla voi mitata jännitettä, virtaa ja resistanssia.
Simulointi ja mittaus ovat itsenäisiä toimintoja. Niiden liitännät on erotettu toisistaan galvaanisesti.
RTD-kalibraattorilla on useita ominaisuuksia RTD-lämpötila-antureita varten, joten sillä voidaan kalibroida erilaisia lämpömittareita tarkasti.
RTD-kalibraattorin tarkkuus on 0,02 % kaikilla mittausalueilla ja kaikilla mittaustoiminnoilla. Simuloitujen lämpötilojen ja resistanssien suoran
määrittämisen lisäksi RTD-kalibraattorissa on rampitustila. Tässä käyttäjä voi päättää, pitäisikö ramppia ajaa toistaiseksi tai määrätyin väliajoin.
PCE-RTD 20 RTD-kalibraattorissa on mini-USB-liitäntä, jota voi käyttää RTD-kalibraattorin lataamiseen. Liitännän kautta voi myös lähettää kalibraattoriin tallennettuja tietoja.
  • Simulointi- ja mittaustoiminnot
  • Akkukäyttöinen
  • Graafinen LCD-näyttö
  • 24 voltin virtasyöttö silmukoille
  • HART-yhteensopiva
  • Manuaalinen tila ja ramppitoiminto
  • Jatkuvuustesti
  • Tietojenkeruutoiminto