Vuotoilmaisimet

Vuodot ovat erittäin ei-toivottuja, ja mikään järjestelmä ei ole niiltä suojattu. Syitä vuotojen esiintymiseen voi olla useita, mutta niiden havaitsemismenetelmät ovat melko samat.

Luotettavien apulaitteiden käyttö on laadukkaan huollon tae. Varsinkin kun laskelma on osoittanut, että häviö on suuri, vuotojen sijainnin ja koon havaitseminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ultraäänivuotoilmaisin on moderni laite, joka pystyy havaitsemaan vuodot missä tahansa. Edes ympäröivä melu ei ole este tälle laitteelle. Se on erittäin herkkä ja pystyy havaitsemaan paineilmaverkon vuodosta tulevan melun, vaikka ihmiskorva ei sitä kuule.

Alustavat toimenpiteet ovat aina parempia kuin korjaus; Paineilmaverkon tarkkailu vie varmasti jonkin aikaa, mutta tämä toimenpide on ehdottoman kustannustehokas ja kannattava.